Претапициране на маншон на автомобил

volani-2-pretapitsirane-avtomobil-3
Претапициране на волан на автомобил
03/04/2017
volani-1-pretapitsirane-avtomobil-skoda-12
Претапициране на волан на SKODA
03/04/2017

Претапициране на маншон на автомобил

Претапициране на маншон за скоростен лост на автомобил.

Място:

гр.Бургас